2104125338 Φιλελλήνων 20, Πειραιάς athstam1@gmail.com
hero image

 

Σταμελάκη Αθηνά
Δικηγόρος Πειραιά


Παρεχόμενες υπηρεσίες

Συνοπτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στους τομείς:

Α) Αστικό Δίκαιο:
 Ενοχικό Δίκαιο: Συμβάσεις Αντιπροσωπείας, αποζημιώσεις, αδικοπραξίες, δίκαιο μισθώσεων, εμπορικές μισθώσεις, διαταγές απόδοσης μισθίου. Προσβολή προσωπικότητας
 Εμπράγματο Δίκαιο: αγοραπωλησία ακινήτων και κτηματολόγιο, εγγραφή και άρση προσημειώσεων υποθήκης, διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές, συστάσεις οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, αγωγές εξάλειψης υποθήκης, ασφαλιστικά μέτρα και αγωγές νομής.
 Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγια συναινετικά και κατ’ αντιδικίαν, σύμφωνο συμβίωσης, διατροφές και επιμέλεια τέκνων, ενδοοικογενειακή βία, υιοθεσία παιδιών, προσβολή της πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση, αφαίρεση γονικής μέριμνας.
 Κληρονομικό Δίκαιο: αποδοχή και αποποίηση κληρονομιάς, παροχή συμβουλών για θέματα διαθηκών/ κληρονομιών, ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής, καταπίστευμα, κληροδοσίες, απόδοση νόμιμης μοίρας, αποσφράγιση ακινήτων και ζητήματα εκούσιας δικαιοδοσίας.
 Ζητήματα Αναγκαστικής Εκτέλεσης- Ανακοπή και Αναστολή εκτέλεσης κατά διαταγών πληρωμής και κατά κατασχετήριων εκθέσεων πλειστηριασμού
 Διμερής Ρύθμιση Οφειλών- πτωχεύσεις- εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, διακανονισμό.


Β) Εμπορικό Δίκαιο:
 Εταιρίες: Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.
 Εμπορικά σήματα
 Σωματεία (ίδρυση, τροποποιήσεις καταστατικού)
 Αθέμιτος Ανταγωνισμός


Γ) Δημόσιο Δίκαιο:
 Φορολογικό Δίκαιο
 Αξίωση αποζημίωσης κατά του Κράτους από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του
 Δίκαιο Αλλοδαπών

 

Δ) Ποινικό Δίκαιο:
 Εγκλήματα κατά της τιμής
 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας
 Σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία

 


Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται ως αναπόσπαστο τμήμα και με το δικηγορικό γραφείο της Γεωργίας Λογγίτση- Καρνέση σε υποθέσεις ναυτικού, ασφαλιστικού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, όπου αναλυτικά αναλύονται οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες στο «Loggitsi Law Firm and Consulting Solutions»

www.loggitsi.com